איכות וסביבה

Home > Quality & Environment

תקנים לאריזות וחומרי אריזה

תדביק מחויבת לבטיחות, איכות וקיימות

קטגוריה תקן
ניהול איכות ISO 9001
איכות ובטיחות  מזון HACCP
ISO 22000
FSSC 22000
BRC / IOP
5113 תקן ישראלי לחומרים פלסטיים במגע עם מזון
FDA – IMS
איכות הסביבה ISO 14001
ניהול בטיחות לגהות בתעסוקה OHSAS 18001
ניהול אחריות סביבתית SA 8000
עמידה בתקנות האירופאיים CE